Tag: gia chung cu del dorado phu thuong

Giá chung cư Del Dorado Phú Thượng

03:13 - 27/08/2018
Cập nhật thông tin tiến độ dự án, giá chung cư Del Dorado Phú Thượng tháng 01/2019. Với mức giá 40-60 triệu đồng liệu có quá cao?